Seth Thomas Clock

Seth Thomas Eight Days Seven Jewels Gold Tone Table clock

Seth Thomas Eight Days Seven Jewels Gold Tone Table clock
Seth Thomas Eight Days Seven Jewels Gold Tone Table clock
Seth Thomas Eight Days Seven Jewels Gold Tone Table clock
Seth Thomas Eight Days Seven Jewels Gold Tone Table clock
Seth Thomas Eight Days Seven Jewels Gold Tone Table clock
Seth Thomas Eight Days Seven Jewels Gold Tone Table clock
Seth Thomas Eight Days Seven Jewels Gold Tone Table clock
Seth Thomas Eight Days Seven Jewels Gold Tone Table clock

Seth Thomas Eight Days Seven Jewels Gold Tone Table clock    Seth Thomas Eight Days Seven Jewels Gold Tone Table clock

H: 3.25" W: 6.5" Made: Germany In good working condition.


Seth Thomas Eight Days Seven Jewels Gold Tone Table clock    Seth Thomas Eight Days Seven Jewels Gold Tone Table clock